کد خبر: 5968
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / elara / /

نام هفتمین قمر مشتری که در سال ۱۹۰۵ توسط perrine  کشف شده است.قطر آن 80 کیلومتر واز قدر 8/15 می باشد.فاصله متوسط از مرکز مشتری 11743000 کیلومتر  ومدت گردش نجومی آن 7/259 روز است.