کد خبر: 5967
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / lysithea / /

نام دهمین قمر مشتری که درسال ۱۹۳۸ در رصدخانه مونت ویلسون توسط Barnes nicholsonکشف شده است.فاصله متوسط از مرکز مشتری ۱۱۷۱۰۰۰۰ کیلومتر وقدر آن ۴/۱۸ و قطر آن ۱۹ کیلومتر است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/lysithea.htm