کد خبر: 5966
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / himalia / /

ششمین قمر کشف شده مشتری  که درسال ۱۹۰۴ کشف شد.قطر آن ۱۷۰ کیلومتر وفاصله متوسط آن از مرکز مشتری ۱۱۴۷۰۰۰۰ کیلومتر است.قدر آن ۵/۱۳ است. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید

http://www.solarviews.com/eng/himalia.htm