کد خبر: 5965
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

colour magnitude diagram

نمودار رنگ- قدر

/ / / colour magnitude diagram / /

نموداری از قدر  ستارگان برحسب نمار رنگشان.از این نمودار در مطالعه خوشه های ستاره ای استفاده می شود.