کد خبر: 5961
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Io / /

داخلی وچگال ترین قمر گالیله ای از اقمار بزرگ مشتری قطر آن ۳۶۳۲ کیلومتر  قدر ۴/۹فاصله متوسط از مرکز مشتری۴۲۱۶۰۰ کیلومتر وچهارمین قمر بزرگ منظومه شمسی.این قمر بعد از زمین تنها عضو منظومه شمسی است که دارای حدود ۱۰۰آتشفشان فعال است.بدنبال فعالیتهای آتشفشانی مواد (بیشتر از جنس اتم ویونهای سدیم وسولفور)از سطح آن پرتاب می شوند وسپس در دام میدان معناطیسی قوی وچرخان مشتری می افتند .این پدیده با نام torus  شناخته می شود.

عوارض سطحی آن به رنگهای قرمز،زرد، قهوه ای تاریک (در مجموع چیزی شبیه پیتزا)است.در حالیکه وویجر یک از کنار آن می گذشت 6 آتشفشان فعال مشاهده کرد  و زمانی که 4 ماه بعد وویجر 2 از آنجا رد می شد 4 تا از آنها همچنان فعال بودند.وقتی در سال 1995 فضاپیمای گالیله از آیو عکسبرداری می کرد شاهد فعالیت آتشفشانهای دیگری بود.ظاهرا" آیو 80 آتشفشان فعال دارد.

مدت زمان گردش نجومی این قمر ۱/۷۶۹روزاست.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.solarviews.com/eng/io.htm

در تاریخ ۴/۵/۸۶ محققان دانشگاه بوستون به ارائه مدارکی از تزریق مواد از این قمر به درون ابرهای میان سیاره ای نمودند.برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این خبر به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.spaceflightnow.com/news/n0707/25io/

 برای کسب اطلاعات درباره نامگذاری عوارض سطحی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://planetarynames.wr.usgs.gov/Page/IO/target