کد خبر: 5957
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Hipparchus

ابرخس

/ / / Hipparchus / /

منجم وریاضیدان یونانی که تحقیقات دقیق واستنتاجهای درخشانش منجر به کشف های بسیاری شد که حتی دو هزار سال بعدهم مهم وبا ارزش بودند.ابرخس در سال 134 پیش از میلاد ستاره ای نو(نواختر)در صورت فلکی عقرب دید کشفی که اورا به تهیه فهرستی از ستاره ها-نخستین فهرست کامل ستاره ها-ترغیب کرد.او برای ثبت موقعیت ستاره ها دستگاهی از مختصات آسمانی را به کار می برد که رصدهایش را نسبت به دیگر رصدگران پیش از او دقیق تر می کرد.زمانی که کار را تمام کرد فهرستی از موقعیت وقدر 850 ستاره را تهیه کرده بود.او برای طبقه بندی قدر ستاره ها از روشی بسیار مشابه روشهای امروزی استفاده کرده است.فهرست نهایی او آنقدر عالی بود که نه تنها بطلمیوس یک جا آنرا در آثار خود به کار برد بلکه ادموند هالی 1800 سال بعد از آن استفاده کرد.او در بررسی حرکتهای زمین متوجه حرکت تقدیمی محور زمین شد واندازه آنرا 45 یا 46 ثانیه قوسی در سال بدست آورد که بسیار نزدیک به عدد واقعی 50.26 ثانیه قوسی است با توجه به این که ابزارهای او در آن زمان بسیار ابتدایی بودند ودقت خوبی نداشتند.در نوشته های بطلمیوس آمده که ابرخس مخترع  نوعی تئودولیت پیشرفته بوده است.تعریف تقدیم اعتدالین معمولا" با ارزش ترین کار او محسوب می شود.او با دانستن همین موضوع طول سال را 365.25 روز وطول ماه قمری را 29 روز و21 ساعت و44 دقیقه و2.5 ثانیه تخمین زد که فقط یک ثانیه کوتاه تر از زمان واقعی است.از زمان او به بعد پیش بینی زمان خسوفها با اختلاف یک ساعت وکسوف با اختلاف بیشتر ممکن بود.

عجیب است که ابرخس با چنین دانشی چطور نظریه زمین مرکزی را قبول داشت.کارهای نجومی او را همچنین به سمت ریاضیات هم سوق داد واو یکی از نخستین کسانی بود که فرمولها وجداولی برای مثلثات وقضایای پایه هندسه مسطح را مطرح کرد.

تا زمان کپرنیک(قرن پانزده وشانزده میلادی)ابرخس یکی از پر آوازه ترین منجمان جهان بود.


منبع : مجله نجوم

 

واژه مرتبط: ماهواره ابرخس

فهرست ستاره ای ابرخس