کد خبر: 5948
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Bennett comet / /

ستاره دنباله داری که در سال 1970 براحتی باچشم قابل مشاهده بود.این دنباله دار توسطj.bennet  در آفریقای جنوبی کشف شد.طول دم غباری این دنباله دار به سی درجه می رسید.در روشن ترین وضعیت قدر آن به نیم رسید دم یونی آن نیز با توجه به فعالیت شدید خورشید بسیار متغییر وفعال بود. ابری هیدروژنی بزرگ هسته آن را در بر گرفته بود.