کد خبر: 5935
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Zodiac / /

منطﻗﺔالبروج کمربندی است از صورتهای فلکی که با پهنای 8درجه در دو طرف دایرﺓالبروج قرار داشته وماه خورشید وسیارات از میان آن می گذرند.این صورتهای فلکی شامل صورتهای زیر می باشند:حمل ٬ثور ٬جوزا ٬سرطان٬ شیر٬ سنبله٬ ترازو عقرب٬ قوس٬ جدی٬ دلو و ماهی.در طالع بینی این منطقه به 12 قسمت مساوی 30 درجه ای تقسیم شده  اما بدلیل حرکت تقدیمی محور زمین وتعاریف جدید مرزهای صورتهای فلکی این قسمتها با نام صورتهای فلکی تطابق کامل ندارند.بدلیل همین حرکت تقدیمی در حال حاضر صورت فلکی مارافسای بعلاوه قسمتهایی از صورتهای فلکی قیطس جبار وسکستانت نیز در منطﻗﺔالبروج قرار گرفته اند.