کد خبر: 5922
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Reflection nebula

سحابی بازتابی

/ / / Reflection nebula / /

ابرهای غباری بین ستاره ای که بدلیل بازتاب وانعکاس نور چشمه های نورانی دیگر مشاهده می شوند.این چشمه معمولا" یک ستاره نزدیک می باشد.مقدار توان بازتابندگی شدیدا" با کاهش طول موج افزایش می یابد بنابراین سحابیهای بازتابی معمولا" آبی رنگ به نظر می رسند(در حالیکه سحابیهای نشری قرمز رنگ دیده می شوند).سحابی اطراف ستاره های خوشه پروین نمونه خوبی از سحابیهای بازتابی می باشد.

در خیابانها در کنار تیرهای چراغ برق نیز هنگامی که مه وجود داشته باشد می توان ناظر مدل زمینی سحابی های بازتابی بود.مه اطراف چراغها بطور مستقیم هیچ نوری از خود ساطع نمی کند بلکه این نور لامپهاست که آنرا روشن وقابل مشاهده از فواصل دور کرده است.

در سایت زیر عکسی جالب از یک سحابی بازتابی آمده است:

http://hubblesite.org/gallery/wallpaper/pr2000010a/