کد خبر: 5919
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Globular cluster

خوشه کروی

/ / / Globular cluster / /

خوشه متراکمی از دهها تا صدها هزار تا حتی یک میلیون ستاره  .عقیده بر این است که این ستارگان دارای یک ریشه یا سحابی مادر مشترک هستند.این خوشه هاتقریبا گرد بوده و بیشتر از ستارگان پیر (جمعیت دوم) تشکیل شده وهمگی در ارتباط گرانشی با هم هستند.محتویات فلزی ستارگان یک خوشه کروی بسیار کم است.علاوه بر این نه غبار دارند ونه گاز واین بدان معناست که شکل گیری ستاره های جدید در آنها متوقف شده است.تشکیل این خوشه ها به زمان شکل گیری کهکشان راه شیری بر می گردد..ستاره های یک خوشه  تنها از لحاظ جرم متفاوت می باشند واز لحاظ ترکیب شیمیایی و سن بسیار مشابه هستند به همین دلیل دانشمندان به آنها به دید آزمایشگاهی برای بررسی مدلهای تکامل ستاره ای نگاه می کنند .سن خوشه ها حداقل ۱۰ میلیارد سال وحداکثر آن نیز هم سن کیهان در حد ۱۴تا ۱۵ میلیارد سال است. اندازه یک خوشه نوعی در حدود 65 سال نوری است.خوشه های کروی در چرخش بدور کهکشان دارای مدارهایی کاملا" کشیده هستند سرعت های مداری آنها نیز بسیار زیاد می باشد.سرعت بعضی از آنها نسبت به خورشید حتی به 100 کیلومتر در ثانیه می رسد.

فاصله ستاره ها در یک خوشه بطور متوسط در حدود یک سال نوری یا حتی چندماه نوری در نواحی وسط خوشه است .تا کنون 15۱ عدداز این خوشه ها در کهکشان خودمان شناسایی شده در حالیکه در کهکشان آندرومدا تعداد آنها به 300 تا 400 می رسد.اغلب خوشه های ستاره ای در هاله گرد اطراف مرکز کهکشان قرار دارند ودر بازوهای مارپیچی مشاهده نمی شوند.بیشتر خوشه های کروی٬ ستاره ای از رشته اصلی با جرم بیشتر از ۸/۰ جرم خورشید ندارند.خوشه کروی M13   در صورت فلکی جاثی از بهترین خوشه های آسمان است.بزرگترین خوشه های کروی در نیمکره جنوبی آسمان قرار دارند (با نامهای امگا سنتوری و47 توکانا) لیستی از خوشه های کروی کهکشان راه شیری در سایت زیر موجود است.گفتنی است در چند کهکشان دیگر نیز خوشه هایی شناسایی شده اند.

http://seds.lpl.arizona.edu/messier/xtra/supp/mw_gc.html

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خوشه های کروی به سایت زیر مراجعه نمایید:(به زبان انگلیسی)http://http://www.astro.keele.ac.uk/workx/globulars/globulars.html