کد خبر: 5915
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apex / /

نقطه‌ای در کره سماوی که به نظر می‌رسد خورشید و کل منظومه شمسی به سمت آن حرکت می‌کنند (با سرعت 19 تا 20 کیلومتر در ثانیه نسبت به ستارگان نزدیک) این نقطه در صورت فلکی جاثی و در مختصات سماوی بعد از 18 ساعت و میل 30+ درجه قرار دارد. این نقطه مقابل نقطه ANTAPEX است.