کد خبر: 5912
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Apastron / /

نقطه‌ای در مدار اطراف یک ستاره که از آن بیشترین فاصله دارد. این اصطلاح بیشتر در ارتباط با ستاره‌های دوتایی بکار برده می‌شود. نزدیکترین نقطه مداری هم Periastron نام دارد. در ستاره‌های دوتایی نقطه‌‌ای که دو ستاره بیشترین فاصله دارندهم اوج ستاره ای گفته می شود. این کلمه در مورد سیاراتی که حول ستاره‌ای بجزخورشید می‌چرخند نیز استفاده می‌شود.