کد خبر: 5908
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Barwell meteorite / /

بزرگترین بارش شهاب سنگی از نوع کندریتی که در دسامبر 1965 در انگلیس فرود آمده است.در مجموع 45 کیلوگرم شهاب سنگ از آن بارش بدست آمده است.