کد خبر: 5905
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ap Stars / /

ستارگان داغ از رده طیفی A با دمای سطحی بین 8 تا 15 هزار درجه. P حرف اول کلمه Pecular به معنای ویژه است یعنی این ستارگان دارای طیف ویژه‌ای هستند. وجود عناصری چون منگنز، جیوه سیلیکون، کرومیوم، استرونسیوم و یوروپیوم و بعضی از عناصر کمیاب زمینی دیگر حدود 1000 تا یک میلیون برابر حالت عادی، از ویژگی‌ آن‌هاست. این عناصر به دنبال فعالیتهای هسته‌ای درون هسته ستاره شکل گرفته و سپس به دلیل وجود همرفت به سطح آمده‌اند. گرچه عمل همرفت در همه ستاره‌ها وجود دارد ولی همرفت در ستاره‌های با دمای بالا خود را بیشتر نشان می‌دهد.

دیگر ویژگی این ستارگان میدان مغناطیسی قوی وسرعت چرخشی کند است. شدت این میدان دراین ستاره ها به 34000 گاوس هم می‌رسد در حالیکه میدان خورشید تنها یک گاوس شدت دارد. وجود این میدان موجب می‌شود که عناصر نامبرده به سمت قطب‌های مغناطیسی کشیده شده و با چرخش ستاره هم میدان و هم طیف ستاره تغییر بکند.