کد خبر: 5903
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Maksutov Newtonian telescope

تلسکوپ ماکستوف نیوتنی

/ / / Maksutov Newtonian telescope / /

این تلسکوپها مانند تلسکوپهای اشمیت نیوتنی البته با تیغه تصحیح کننده از نوع ماکستوف هستند. در این تلسکوپ برای گردآوری نور هم از آینه وهم از عدس ها استفاده می شود.

مزایا:

میدان دید گسترده وتخت-کیفیت وتضاد عالی تصویر در کل میدان دید-مناسب برای عکاسی نجومی-از آنجاییکه بزرگنمایی های بالا فراهم می آورند برای رصد سیارات کارایی خوبی دارند.خطای کما در این نوع تلسکوپها تا حد بسیار زیادی حذف شده است.

معایب:

زمان برای هم دما شدن آنها با محیط بالاست ومعمولا هم سنگین هستند.ساخت تیغه های تصحیح کننده در این نوع تلسکوپها مشکل بوده ودر محدوده توان آماتورها نمی باشد.

منبع: سایت telescope.ir