کد خبر: 5902
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / / /

این تلسکوپها شبیه تلسکوپهای نیوتنی هستند با این تفاوت که یک تیغه تصحیح کننده تصویر از نوع اشمیت در دهانه ورودی آنها قرار گرفته است.