کد خبر: 5901
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / / /

از لحاظ ساختمانی بسیار شبیه تلسکوپهای اشمیت کاسگرین بوده وبا داشتن نسبت  کانونی بالا برای رصدهای سیاره ای مناسب هستند