کد خبر: 5899
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / North america nebula / /

نام یک سحابی بزرگ ابری در صورت فلکی دجاحه که با نام سحابی NGC 7000 هم شناخته می شود.آمریکای شمالی یک سحابی نشری کم نور و وسیع در آسمان با قطر 50 سال نوری است.به دلیل طیف نوری خاص وگستردگی زیاد (در حدود ۴ برابر مساحت ماه کامل )در رصدبا وسایل معمولی اپتیکی قابل رویت نیست وبکمک عکاسی وبا فیلترهای خاص(ماند فیلتر اچ آلفا) است که می توان آن را آشکار نمود.عکاسی از این ابر با لنزهای واید با گشودگی زیاد انجام می شود. رنگ قرمز این سحابی ناشی از وجود اتمهای هیدروژن آلفا میباشد.

هنوز ستاره اصل عامل یونیزاسیون ابرهای هیدروژن این سحابی شناخته نشده است ولی یک کاندید ستاره دنب در صورت فلکی دجاجه می باشد.فاصله این سحابی د حدود ۱۶۰۰ سال نوری تخمین زده شده است.

این سحابی بهمراه سحابی پلیکان هر دو از اجزاء ابر بزرگتری می باشند.سحابی آمریکای شمالی در سال ۱۷۸۶ توسط ویلیام هرشل کشف شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.atlasoftheuniverse.com/nebulae/ngc7000.html