کد خبر: 5890
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / EPOXI mission / /

نام یک برنامه فضایی متعلق به ناسا که در سال ۲۰۰۵ میلادی آغاز شد. دارای دو هدف به شکل عبور ازنزدیکی ستاره دنباله دار هارتلی ۲ (( Deep Impact Extended Investigation (DIXI), و

بررسی سه سیاره فراخورشیدی Extrasolar Planet Observation and Characterization( (EPOCh). است.

بررسی دنباله دار بوتین در سال ۲۰۰۸ هم در برنامه های این پروژه قرار داشت که البته باظاهر نشدن دنباله دار در موعد مقرر انجام نگرفت.احتمالا این دنباله دا تکه تکه شده بوده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/EPOXI

آدرس سایت رسمی:http://epoxi.umd.edu/