کد خبر: 5887
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Moon rimae / /

در بعضی از نقاط سطح ماه مناطقی دیده می شود که شبیه کانال هستند.در گذشته وقبل از بررسی های دقیق،خیلی ها بر این عقیده بودند که این رگه ها کانالهای آبی هستند که بر سطح ماه جاری بوده اند.ولی دانشمندان دو دلیل برای ایجاد این عوارض بیان کرده اند.اول اینکه بر اثر فرو ریختن دهانه های گدازه ای بوجود آمده اند ودیگری اینکه به علت برخورد شهابسنگها به سطح ماه وایجاد گودال،مواد زیر سطح ماه به اطراف پراکنده شده اند وبه دلیل تفاوت رنگ مواد پرتاب شده با سطح ماه،این رگه ها روشن به نظر می رسند.عرض آنها چند کیلومتر وطول آنها می تواند به چند صد کیلومتر برسد.

برای دیدن فهرست کامل آنها اینجا را کلیک نمایید.