کد خبر: 5884
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Qiblah

قبله

/ / / Qiblah / /

برگزاری نمازهای روزانه روی به خانه کعبه ودر واقع توجه به قبله یکی از اجزای جدایی ناپذیر دین اسلام بوده و یکی از مواردیکه موجب توجه بیشتر مسمانان به علم ستاره شناسی وجهت یابی شده ،یافتن قبله برای هر مکان است.

راهکار اول: استفاده از قبله نما

در ساده ترین روش داشتن یک قبله نماکافی است.قبله نما در واقع یک قطب نماست که بهمراه درجه بندی جهت قبله برای شهرهای مختلف ارائه می شود ودقت آن در حد مناسب است درجه بندی یا بصورت کاغذهایی درجه بندی شده است که زیر عقربه قرار می گیرد وقابل تعویض است و یا در صفحه قبله نما در محیط دایره بدنه نوشته شده است .در بعضی از قبله نماها درحالیکه عقربه اصلی جهت شمال مغناطیسی زمین را نشان می دهد عقربه ای کوچک ترکه به عقربه اصلی متصل است جهت قبله را برای مناطقی که قبله نما در آن ارائه شده بطور تقریبی  نشان می دهد.برای استفاده از قبله نما کافیست آنرا در سطحی تراز قرار داده وچند لحظه منتظر بمانید تا عقربه آن از حرکت بایستد.

راهکار دوم:تعیین جهت قبله در دو تاریخ وساعت مشخص طی هرسال

در دو زمان خاص از سال، میل سماوی خورشید با عرض جغرافیایی مکه برابر می شود بهمین دلیل در این دو تاریخ خورشید دقیقا" عمود بر خانه خدا می تابد بنابراین هر کس در هرکجای دنیا اگر دقیقا" در همین دو زمان مشخص روبه خورشید بایستد درست مانند این است که روبه خانه خدا ایستاده است.اولین زمان تاریخ 7 خرداد هرسال ،ساعت 13 و48 دقیقه  ودومین تاریخ 24 تیر ساعت 13 و57 دقیقه است.

راهکار سوم:در راهکار سوم کافی است ابتدا زاویه سمت قبله را به روشی بدست بیاورید.برای اینکار یا می توانید 1- با مراجعه به سایت www.qiblalocator.com ویا http://www.nojumi.org/farsi/qebleh/index.htmسمت قبله را بیابید و یا  2-  از نرم افزار Accurate time  که قابل دریافت از شبکه اینترنت می باشد کمک بگیرید.با دانستن زاویه سمت باید یک وسیله برای نشان دادن درجه مانند نقاله  دایروی 360 درجه ویک شاخص که می تواند یک خودکار باشد هم تهیه نمایید.در نقشه ارائه شده در سایت www.qiblalocator.com  ویا http://www.nojumi.org/farsi/qebleh/index.htmیک خط قرمز نشان دهنده سوی قبله است وعددی با رنگ قرمز هم در نقشه نشان داده می شود که همان زاویه سمت قبله است.در صورتیکه نقشه مکان شما را نشان ندهد باید نقشه جغرافیایی را با بزرگ وکوچک نمودن آن چنان تغییر دهید که به محل سکونت خود برسید.اینک باید نقشه را چنان جابجا نمایید که ابتدای خط قرمز روی مکان مورد نظر قرار بگیرد.

در صورت انتخاب نرم افزار accurate time ابتدا این نرم افزار را از اینجا دریافت نمایید.بعد از نصب واجرا صفحه زیر نمایش داده خواهد شد.

 

 ابتدا بکمک دکمه شماره 1 (دکمه location  )طول وعرض جغرافیایی محل را وارد نمایید وسپس بکمک دکمه 2 یا دکمه date  تاریخ را وارد نمایید.اینک بکمک دکمه شماره 3 ( دکمه Qiblah ) پنجره جدیدی نمایش داده می شود که سمت قبله را که برای هرناحیه از زمین کاملا" یگانه است نشان میدهد.(قسمت شماره۴در شکل زیر (این سمت در واقع زاویه جهت قبله است که مبداء شروع آن دقیقا" سمت شمال جغرافیایی بوده( اگر آسمان تاریک باشد بکمک ستاره قطبی این زاویه قابل شناسایی است چراکه ستاره قطبی در جهت شمال جغرافیایی قرار دارد)و شمارش زاویه باید در جهت عقربه های ساعت باشد. بر این اساس سمت شرق محل 90 درجه،سمت جنوب 180 درجه وسمت نقطه غرب نیز 270 درجه است(نگران شمارش زاویه ها نباشید ،در ادامه راهکار مناسب وچگونگی استفاده از این زاویا ذکر خواهد شد.)

 

در این پنجره دو گزینه قابل انتخاب وجود دارد اگر گزینه اول(شماره 5) انتخاب شود نرم افزار ساعتی را محاسبه کرده ونشان می دهد که سمت خورشید با سمت قبله یکسان می شود.اگر در ساعت نشان داده شده روبه خورشید بایستید درست مانند این است که رو به قبله ایستاده اید.اگر گزینه پایینی(شماره 6) انتخاب شود زمانی اعلام می شود که جهت سایه شاخص دقیقا" جهت قبله را نشان می دهد.در واقع در این زمان اگر روبه خورشید بایستید درست مانند این است که پشت به قبله ایستاده اید.در این صفحه  دکمه دیگری هم وجود دارد(شماره 7) که نقشه کره زمین و زاویه سمت قبله  را بطور تقریبی برای هرمکان نشان می دهد.

                                                نکته:

اگر زمانی که ساعت محلی از زمانی که نرم افزار محاسبه کرده گذشته باشد باید چکار کنید؟برای نمونه نرم افزار ساعت 15:17 را نشان دهد ولی ساعت شما ساعت 16 را نشان دهد.طبیعی است به نظر برسد که سمت خورشید از سمت قبله گذشته باشد واین روش قابل استفاده نباشد.نگران نباشید در این حالت کافی است با پیدانمودن زاویه سمت  خورشید در ساعت 16(ویا هرساعتی که بخواهید سمت قبله را پیدا نمایید) برای نمونه با کمک نرم افزار  starry night یا نرم افزار Stellarium  که از طریق سایت www.stellarium.org  قابل دریافت است یا نرم افزار moon calc  (که از طریق آدرس http://www.ummah.net/ildl/moonc60.zip قابل دریافت است)یا بطور کلی هر نرم افزاری که توانایی نشان دادن سمت خورشید در هر زمان دلخواه را دارا باشد  و یک نقاله دایروی 360 درجه کمک بگیرید ،گفتنی است در نرم افزار starry night  در صورتیکه زمان را تنظیم نمایید و نشانه موس را روی قرص خورشید نگه دارید عددی که در ششمین خط اطلاعات نمایش داده می شود همان سمت یا azimuth  خورشید در آن لحظه است.ابتدا نقاله را روی سطحی تراز شده روی زمین ودر آفتاب قرار دهید.یک شاخص برای نمونه یک خودکار رابطور عمودی در کنار لبه نقاله  ودر کنار زاویه سمت خورشید در ساعت 16 قرار دهید مثلا" اگر زاویه سمت خورشید در ساعت 16 برابر260 درجه باشد خودکار را در کنار عدد 260 نقاله قرار دهید.اینک نقاله را بگونه ای روی زمین بچرخانید که سایه خودکار از مرکز نقاله بگذرد.در این حالت همان سمتی که نرم افزار accurate time  محاسبه ونمایش داده دقیقا" جهت قبله را نشان می دهد.هرچقدر زمان بگذرد می توانید دوباره زاویه سمت خورشید را درهمان لحظه پیدا کرده وعملیات را تکرار کنید.بنابراین با وجودیکه قرص خورشید از زاویه سمت قبله عبور کرده با داشتن زاویه سمت  قبله( که با گذشت زمان تغییر نمی کند )ومحاسبه سمت خورشید در هرلحظه جهت قبله براحتی قابل شناسایی است.طبیعی است که  با کمک این نقاله در هرساعتی از روز حتی قبل از رسیدن زمانی که نرم افزار accurate time  پیش بینی می کند وقبل از ظهر با داشتن زاویه سمت خورشید می توان براحتی جهت قبله را پیدا نمود.

 

در شکل بالا جهت یابی قبله در ساعت 16:35 دقیقه در موقعیت شهر بوشهر انجام شده است.براساس محاسبات نرم افزار   starry night  سمت خورشید در این ساعت 256 درجه بوده و زاویه سمت قبله نیز بر اساس نرم افزار accurate time  برابر با 235 درجه می باشد.فلش سمت قبله را نشان می دهد و نقاله بگونه ای روی زمین قرار گرفته که سایه شاخص از زوایای 256 درجه ومرکز نقاله بگذرد.

اگر بکمک نرم افزار moon calc  برای پیداکردن سمت خورشید ویا ماه استفاده می کنید

مطابق شکل زیر این پارامترها قابل دستیابی هستند.برای تغییر زمان نیز می توانید بکمک دو دکمهPg Up  وPg Dn زمان را برحسب دقیقه تغییر دهید.

 

               اگر خورشید غروب کرده باشد باید چکار کرد؟

با داشتن زاویه سمت قبله به کمک نرم افزار accurate time که برای هرمکان مقداری ثابت است می توان با استفاده از ماه،سیارات (مانند سیاره زهره یا مشتری) یا ستارگان پر نور آسمان( در صورتی که در غرب آسمان ویا در حوالی منطقه ای باشند که اندازه سمت محاسبه شده درنرم افزار Accurate time نشان می دهد )جهت قبله را پیدا نمود.کافی است بکمک نرم افزار زمانی را بیابید که سمت آن اجرام برابر با سمت قبله در آن محل شود، در این زمان اگر رو به آن اجرام بایستید مانند این است که روبه قبله ایستاده اید.