کد خبر: 5878
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Meson / /

نام یک ذره پرجرم وناپایدار بوزونی که دارای برهمکنشهای قوی هسته ای می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://en.wikipedia.org/wiki/Meson