کد خبر: 5877
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Merop / /

نام یکی از ستاره های ملاقه دب اکبر باقدر 2/4  از رده طیفی B5