کد خبر: 5874
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Metric solar radiation / /

تابش (کوتاه مدت)رادیویی خورشید در واحدهای متریک در فرکانسهای بین چند مگاهرتز تا 500 مگاهرتز. از ویژگیهای مهم این تابش این است که فرکانس آن از فرکانسهای بالا به فرکانسهای پایین افت می کند .این تابش ناشی از حرکت جریانهای الکترونهای پرانرژی در تاج خورشیدی وتحریک نوسانات لانگ مویر(langmuir ) می باشد.. فرکانس این نوسانات به چگالی الکترونها بستگی دارد.

این تابش به چند زیر گروه تقسیم می شود:نوفه(NOISE) پیوسته رادیویی ناشی از خورشید  - تابشهای با فرکانس متغییر کند وتند که نشانه هایی از شوک وجریانهای الکترونهای پرانرژی به حساب می آیند و تابش پیوسته ای که بدنبال این انفجارات کوتاه دوره می آیند.