کد خبر: 5870
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / 47 tucanae / /

دومین خوشه کروی بزرگ آسمان(بعد از خوشه امگاسنتوری) که در صورت فلکی توکان در فاصله 15000 سال نوری قرار دارد.این خوشه در زمینه ستارگان ابر کوچک ماژلانی واقع شده است والبته دارای هیچ ارتباطی با آن نمی باشد.حدود 2 میلیون ستاره دارد وابعاد آن نیز در حدود 200 سال نوری است.این خوشه با نامهای NGC 104  وc.107  نیز شناخته می شود.بدلیل سن بالا این خوشه دارای ستاره های قرمز داغ می باشد علاوه بر این تعدادی ستاره داغ آبی(از رده ستارگان استراگلر آبی) هم در آن به چشم می خورد.این ستاره ها یا ناشی از برخورد میان ستاره ها هستند ویا ترکیب ستاره های دوتایی.

این خوشه از لحاظ عناصر فلزی هم در مرتبه متوسطی است.سن آن در حدود 12 میلیارد سال تخمین زده شده است.این خوشه با چشم غیر مسلح مانند ستاره ای مه آلود از قدر 4 مشاهده می شود.

تا سال 2002 در حدود 20 ستاره تپنده یا پالسار در آن شناسایی شده است.