کد خبر: 5869
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Merger / /

باقیمانده تصادم بین دو کهکشان که در نتیجه آن ستارگان دو کهکشان باهم تشکیل یک کهکشان می دهند.در این فرآیند دو کهکشان ویژگیهای اجسام کاملا"غیر الاستیک که با ترکیب می شوند را از خود نشان می دهند ومقداری از انرژی مداری خود را به ستارگانشان منتقل می کنند.

تصادم کهکشانهایی که دارای جرم مشابه بوده وسرعت مداریشان نیز در حد قابل مقایسه با سرعت دیسپرشن درونی شان(در حدود چند صد کیلومتر درثانیه) است می تواند به این پدیده منجر شود.اگر حداقل یکی از دو کهکشان از گاز غنی باشد فشرده سازی  گاز درون دیسک کهکشان منجر به توسعه ستاره سازی شده واین می تواند به افزایش کوتاه مدت درخشندگی کهکشان بیانجامد.

مورفولوژی یک تصادم کهکشانی که در مراحل نهایی خود بسر می برد به مقدار بسیار زیادی به کهکشانهای بیضوی شباهت دارد.اما روشن نیست که چه درصدی از کهکشانهای بیضوی از این روش تولید شده باشند.یک نمونه از کهکشانهای تصادمی کهکشان NGC7252  معروف به کهکشان "اتمها برای صلح" است.مناطق بیرونی این کهکشان هنوز آثاری از اختلالات ناشی از برخورد بهمراه دارد ولی مناطق داخلی آن نشانه هایی مانند یک کهکشان بیضوی منظم دارد.درخشندگی سطحی شعاعی این کهکشان از قانون واوکولیور تبعیت می کند.