کد خبر: 5868
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Omega centauri / /

بزرگترین خوشه کروی آسمان که در صورت فلکی قنطورس  در فاصله 16000 سال نوری قرار دارد.قابل مشاهده با چشم غیر مسلح بوده و بطلمیوس آن را به عنوان ستاره معرفی کرد ولی ادموند هالی بود که طبیعت آنرا دریافت.