کد خبر: 5865
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Vaucouleur low / /

قاونی که براساس آن پروفایل درخشندگی کهکشانهای بیضوی بیان می شود.درخشندگی سطحی یک کهکشان بیضوی غول پیکر طبق رابطه تعریف شده این قانون با شعاع کهکشان رابطه دارد.این قانون بیشتر برای کهکشانهای غول پیکر در نظرگرفته می شود وبرای کهکشانهای بیضوی کوتوله بهتر است از روابط دیگری استفاده نمود.