کد خبر: 5864
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Mean celestial equator / /

دایره ای بزرگ روی کره سماوی که بر قطب سماوی متوسط عمود است.تقاطع آن با دایرةالبروج به تعریف دو نقطه اعتدال بهاری متوسط واعتدال پاییزی متوسط می انجامد.