کد خبر: 5843
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / M43 / Mairan's nebula /

 یک سحابی که در صورت فلکی جبار  در نزدیکی M42  قرار دارد.این سحابی در واقع جزیی از همان سحابی است که با یک خط از جنس سحابیهای تاریک از آن جدا شده است.

این سحابی توسط ستاره متغییر NU  جباری از قدر 8 تحریک وروشن شده است.کمانهایی از ابرهای روشن وتاریک بکمک یک تلسکوپ معمولی در آن قابل مشاهده است.

 

 

 

 برای دیدن عکسی بزرگ از این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://thebigfoto.com/wp-content/uploads/2009/02/messier-43.jpg

خلاصه اطلاعات

اندازه ظاهری

فاصله -سال نوری

قدرظاهری

بعد-ساعت

دقیقه

میل -دقیقه

درجه

درصورت فلکی

سحابی پخشی  NGC1982

20'*15'

1600

9

05  35

-05  16

جبار