کد خبر: 5835
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Limb darkening / /

کاهش روشنایی  یک جسم سماوی بویژه خورشید که از مرکز به سمت لبه بیشتر می شود.در مورد خورشید زمانی که به مرکز قرص نگاه می کنیم نور از ضخامت کمتری از جو خورشید عبور کرده بنابراین روشنایی قرص در مرکز بیشتر است برعکس هرچه به لبه های خورشید نگاه می کنیم نور از ضخامت بیشتری از جو تیره کننده عبور کرده وقرص تیره تر دیده می شود.