کد خبر: 5834
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Eclipse / /

عبور یک جسم از سایه ایجاد شده توسط جسم دیگر.ماه گرفتگی که در آن ماه از سایه زمین می گذرد نمونه خوبی است.اقمار گالیله ای نیز گهگاهی از میان سایه مشتری می گذرند.طی یک سال مشتری نیز زاویه مداری آنها نسبت به خورشید بگونه ای است که دوبار امکان عبور اقمار از سایه همدیگر وجود دارد.خورشیدگرفتگی نیز یک اختفاء می باشد  که در آن سایه ماه تنها از روی منطقه کوچکی از زمین می گذرد.