کد خبر: 5829
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alpha Momocerotids / /

یک بارش شهابی کوچک که حوالی تاریخ‌های 22-21 نوامبر به اوج می رسد.. این بارش ظاهراً ناشی از دنباله دارC/1943W1vanGent- Peltier-Daimaca 

 است.