کد خبر: 5827
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Alniyat / /

این اسم به دوستاره جلو و عقب ستاره  قلب‌العقرب در صورت فلکی عقرب داده شده است. ستاره جلو قلب العقرب که عنوان سیگما هم دارد ستاره‌ای چهار تایی طیفی است. قدر ستاره اصلی دو وهشتاد و هفت صدم ، قطر 35 برابر خورشید،‌ دمای سطحی 7300  درجه کلوین و درخشندگی آن 3100 برابر خورشید است. قدر مطلق آن هم  سه ونه دهم منفي می باشد.