کد خبر: 5820
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Adams walter Sidney ( 1876-1956)

آدامز والتر سیدنی

/ / / Adams walter Sidney ( 1876-1956) / /

 ستاره شناس آمریکایی که در سوریه متولد شد. او از سال 1923 تا 1946 مدیر رصد خانه ویلسون بود. او به مطالعه طیف خورشید و ستارگان پرداخت و با تخصصی که در روشهای اسپکتروسکوپی در تعیین سرعت شعاعی ستارگان کسب کرده بود به تهیه جدولی از سرعت شعاعی 7000 ستاره و قدر مطلق 6000 ستاره دیگر پرداخت. او نشان داد که شدت سنجی خطوط طیفی می تواند به عنوان معیاری برای تعیین قدر مطلق ستارگان غول، ستاره های رشته اصلی و کوتوله های سفید در نظر گرفته شود و بر همین مبنا بود که توانست همدم ستاره شعرای یمانی یعنی اولین کوتوله سفید را در سال 1915 کشف کند. کشف این ستاره بعنوان یکی از موارد تایید نسبیت انشتین به حساب می آید. او کشف کرد که جو زهره اغلب از دی اکسید کربن تشکیل شده و در محیط بین ستاره ای نیز مولکولهای CH , CN  وجود دارد.او در طراحی تلسکوپ 5 متری رصد خانه مونت پالومار هم نقش ارزنده ای ایفا نمود.

روش ابداعی او در اختلاف منظر طیفی به اندازه گیری فواصل ستاره هایی که فاصله آنها به کمک اختلاف منظر مثلثاتی قابل اندازه گیری نبود منجر شد.