کد خبر: 5819
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Active sun / /

 هنگامیکه خورشید دارای فعالیتهای شدید باشد مثلا لکه های خورشیدی و یا زبانه ها  زیاد می شوند. این حالت بیشتر در وضعیت فعالیت بیشینه چرخه خورشیدی مشاهده می شود.