کد خبر: 5818
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

ACTIVE Region

منطقه فعال

/ / / ACTIVE Region / /

قسمتی مقطعی از خورشید که در آن میدانهای مناطیسی که از لایه های سطحی بیرون می آیند به پدیده های کوتاه عمر سطحی خورشید منجر می شوند. این پدیده ها شامل لکه های خورشیدی ،Faculaeشراره یا در نورسپهر یا فوتو سفر خورشید، می باشند. زبانه های خورشیدی هم با این مناطق فعال مرتبط هستند. این نواحی در طول موجهای اشعه x و اشعه گاما بسیار درخشان هستند.