کد خبر: 5816
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Optical plane / /

صفحه ای که از نقطه کانونی عدسی یا آیینه گذشته وبر محور نوری آن عمود است.تصویر اجسام در این صفحه تشکیل می شود.