کد خبر: 5807
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Actinometer / /

وسیله ای برای اندازه گیری مقدار قدرت گرم کنندگی تابش خورشید در هر زمان. ویلیام هرشل در سال 1800 متوجه شد که قدرت گرمایی پرتوهای خورشید در منطقه مادون قرمز طیف بیشتر است. این پرتو ها توسط پسر او جان هرشل بیشتر مورد بررسی قرار گرفتند و او بود که در سال 1825 این وسیله را اختراع نمود.