کد خبر: 5804
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Acidalia planitia / /

نام منطقه تاریک اصلی در نیمکره شمالی مریخ که ابعاد آن به 2600 کیلومتر می رسد با موقعیت 55-14 درجه شمالی و 60-0 درجه غربی. چهره معروف انسان مانندروی مریخ در این منطقه قرار دارد.