کد خبر: 5803
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Antitail

ضد دم

/ / / Antitail / /

قسمتی از دنباله غباری دنباله‌دارها که بر خلاف دم معمولی دنباله‌ دارها به نظر می‌رسد مانند یک جرقه به سمت خورشید کشیده شده است. بروز این وضعیت کمیاب به موقعیت هندسی زمین نسبت به مدار دنباله‌دار و اختلاف منظربستگی دارد و عموماً زمانی پدید می‌آید که دنباله‌دار به خورشید نزدیک بوده و زمین از صفحه مداری دنباله‌دار عبوری می‌کند. بهترین ضد دم مشاهده مربوط به دنباله دار AREND- ROLAND می‌باشد که در سال 1957 مشاهده شده است.