کد خبر: 5802
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antisolar point / /

نقطه‌ای از کره سماوی که مخالف مکان خورشید قرار دارد یعنی 180 درجه با آن زاویه دارد. همانطور که طی سال مکان خورشید در آسمان جابجا می شود مکان آن نقطه نیز تغییر می کند.