کد خبر: 5800
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antimatter Cosmology / /

یک مدل کیهان شناسی که توسط دانشمندان سوئدی با نامهای HANNES ALFVEN و Oskar Benjamin Klein به عنوان مدل جانشین برای نظریه بیگ‌بنگ معرفی شده است. در این مدل فرض شده که جهان اولیه به صورت ابری بزرگ و کروی شکل با نام متاکهکشان بوده که به طور یکسان از ماده و ضد ماده تشکیل شده بوده است. هنگامی که این ابر تحت تاثیر گرانش شروع به ریزش وفروریزی کرده است چگالی آن افزایش یافته است تا جائیکه ذرات ماده و ضدماده شروع به برخورد کرده‌اند. در نتیجه این برخوردها انرژی تولید شده و این انرژی جلوی رمبش را گرفته وموجب توسعه این کره شده است. دراین زمان ابرهای ماده و ابرهای ضد ماده موجب ایجاد کهکشان و ضد کهکشان شده‌اند.یکی از ایرادهای که به این مدل گرفته شده این است که تاکنون هیچ آثاری از وجود این همه ضد ماده بدست نیامده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ضدماده به سایت زیر مراجعه نمایید:

http://www.hupaa.com/Data/P00217.php