کد خبر: 5799
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

Antinode

ضد گره

/ / / Antinode / /

هر کدام از دو نقطه روی مدار که از تقاطع خط عمود بر خطی که نقاط گره‌ای مدار را به هم وصل می کند و از نقطه کانونی مدار می گذرد به وجود می‌آید.