کد خبر: 5793
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Antapex / /

نقطه ای از کره سماوی که به نظر می‌رسد خورشید و کل منظومه شمسی با سرعت 20-19 کیلومتر در ثانیه نسبت به ستاره های مجاور از آن دور می شوند. این نقطه درمکانی با مختصات میل 30- درجه و بعد 6 ساعت در صورت فلکی کبوتر قرار دارد. نقطه مقابل آن Apex نام دارد.