کد خبر: 5792
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ansmet / /

نام پروژه‌ای به منظور یافتن شهاب سنگ در قاره جنوبگان یا مدیریت موسسه علوم ملی آمریکایی از سال 1976 تا کنون حدود 16000 شهاب سنگ یعنی حدود چهاربرابر بیشتر از تعداد تمام شهاب سنگهایی که در خارج از جنوبگان یافت شده در این مناطق یافت شده است. این شهاب سنگها بدلیل قرار گیری در لایه‌های یخی که به تازگی آب شده‌اند کمتر تغییر کرده یا در معرض فرسایش بوده‌اند و به درک بهتری از چگونگی توزیع شهاب‌ها در منظومه شمسی منجر شده اند. از آنجائیکه این شهاب سنگ‌ها در فضا پرتوهای کیهانی دریافت کرده‌اند می‌توان در آزمایشگاه زمانی که به سطح زمین رسیده‌اند را محاسبه نمود. اغلب این شهاب سنگ‌ها مربوط به چندمیلیون سال اخیر هستند. این شهاب سنگ‌ها جهت مطالعه به دانشمندانی از کشورهای مختلف داده می‌شود تا با دقت  روی آنها کار کنند و نتیجه را به آن مراکز برگردانند. سایت این پروژه http://geology.cwru.edu/~ansmet/