کد خبر: 5791
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Ansa / /

قسمتی از حلقه یک سیاره، مثلاً زحل که در عکسها به نظر می‌رسد بیشترین فاصله رابا سیاره داشته باشد.