کد خبر: 5787
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Steins / /

خرده سیاره ای از رده نادر E است که در فاصله 2.41 واحد نجومی(360 میلیون کیلومتر) از زمین قرار گرفته ودر سال 1347 کشف شده است. حرکت وضعی آن چیزی در حدود 6 ساعت است. این سیارک شکلی نامنظم دارد.  بررسی های اولیه دمای سطحی این جرم سرگردان را 181 درجه کلوین نشان میدهد.کاوشگر فضایی رزتا در سال ۲۰۰۸ برای اولین بار از کنار آن عبور کرد.


منبع :سایت پارس اسکای