کد خبر: 5780
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Annual Variation / /

تغییر در میل و بعد ستارگان به دلیل حرکت تقدیمی زمین وحرکت نسبی خود ستارگان. به دلیل همین تغییرات هنگام بیان میل و بعد ستارگان یک تاریخ به صورت Epoch آورده می شود. مثلاً Epoch 2000