کد خبر: 5777
تاریخ انتشار: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 -    8 May 2017
ارسال به دوستان
الف الف

/ / / Anisotropy / /

تغییر در یک خاصیت با توجه به جهت. مثلاً تابش زمینه کیهانی دارای آنیزو تروپی در دما به اندازه چند میکرو کلوین در جهتهای مختلف آسمان می باشد.